Dzieła odzyskane

  • Jan III Sobieski

    Nr karty: 59845

    Autor / Szkoła / Warsztat: Nieokreślony autor  

    Data powstania:  

    Określenie zabytku: Obraz