Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Para lichtarzy porcelanowych

  Nr karty: 55363

  Autor / Szkoła / Warsztat: Miśnia (?)  

  Data powstania: 2 poł. XIX w. 

  Określenie zabytku: Lichtarz / Świecznik 

 • Patera

  Nr karty: 14884

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: pocz. XIX w. 

  Określenie zabytku: Patera 

 • Patera

  Nr karty: 5834

  Autor / Szkoła / Warsztat: Włochy, Castel Durante  

  Data powstania: ok. 1535 

  Określenie zabytku: Patera 

 • Patera

  Nr karty: 5835

  Autor / Szkoła / Warsztat: Deruta, Włochy  

  Data powstania: ok. 1535 r. 

  Określenie zabytku: Patera 

 • Patera

  Nr karty: 5836

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: XVI w. 

  Określenie zabytku: Patera 

 • Patera

  Nr karty: 5829

  Autor / Szkoła / Warsztat: Wrocław  

  Data powstania: poł. XVI w. 

  Określenie zabytku: Patera 

 • Patera

  Nr karty: 22690

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: po poł. XIX w. 

  Określenie zabytku: Patera 

 • Patera

  Nr karty: 22733

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Patera