Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

  • Alabastron

    Nr karty: 55305

    Autor / Szkoła / Warsztat: Apulia  

    Data powstania: V w. p.n.e. 

    Określenie zabytku: Alabastron 

  • Alabastron

    Nr karty: 55269

    Autor / Szkoła / Warsztat: Korynt  

    Data powstania: okres wczesno-koryncki, kon. VII w.p.n.e. 

    Określenie zabytku: Alabastron 

  • Alabastron

    Nr karty: 60512

    Autor / Szkoła / Warsztat: Cumae  

    Data powstania: V w. p.n.e. 

    Określenie zabytku: Alabastron 

  • Amfora

    Nr karty: 60561

    Autor / Szkoła / Warsztat: Italia południowa  

    Data powstania: V w. p.n.e. 

    Określenie zabytku: Amfora 

  • Amfora czarnofigurowa szyjowa

    Nr karty: 55277

    Autor / Szkoła / Warsztat: Malarz Pescia, Ateny  

    Data powstania: ok. 500 p.n.e. 

    Określenie zabytku: Amfora 

  • Amforka szyjowa specjalnego kształtu

    Nr karty: 55276

    Autor / Szkoła / Warsztat: Malarz Diosfosa  

    Data powstania: 490-480 p.n.e. 

    Określenie zabytku: Amfora 

  • Aryballos

    Nr karty: 60535

    Autor / Szkoła / Warsztat: Grecja  

    Data powstania: V/IV w. p.n.e. 

    Określenie zabytku: Aryballos 

  • Aryballos

    Nr karty: 60511

    Autor / Szkoła / Warsztat: Korynt  

    Data powstania: VI w. p.n.e. 

    Określenie zabytku: Aryballos