Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Talerz

  Nr karty: 18305

  Autor / Szkoła / Warsztat: Baranówka  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Talerz 

 • Talerz

  Nr karty: 18189

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prószków (Śląsk Opolski) - Manufaktura  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Talerz 

 • Talerz

  Nr karty: 18191

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prószków (Śląsk Opolski) - Manufaktura  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Talerz 

 • Talerz

  Nr karty: 22684

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: poł. XIX w. 

  Określenie zabytku: Talerz 

 • Talerz

  Nr karty: 18245

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prószków (Śląsk Opolski) - Manufaktura  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Talerz 

 • Talerz

  Nr karty: 18321

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rytwiany  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Talerz 

 • Talerz

  Nr karty: 18362

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prószków (Śląsk Opolski) - Manufaktura  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Talerz 

 • Talerz

  Nr karty: 30064

  Autor / Szkoła / Warsztat: Hiszpania  

  Data powstania: XVIw. (?) 

  Określenie zabytku: Talerz