Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

  • Zmartwychwstanie wg Rafaela Santi

    Nr karty: 16301

    Autor / Szkoła / Warsztat: Alberti Cherubino (1552-1615)  

    Data powstania:

    Określenie zabytku: Miedzioryt