Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Lampka chanukowa

  Nr karty: 33986

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: XVIII/XIX w. 

  Określenie zabytku: Lampa chanukowa 

 • Naczynie na etrog

  Nr karty: 34034

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XIX w. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Para rimmonim

  Nr karty: 38044

  Autor / Szkoła / Warsztat: Powalsky Carl Maximilian, Wrocław  

  Data powstania: 1761-1776 

  Określenie zabytku: Rimon / Rimonin 

 • Puchar kiduszowy na Szabat

  Nr karty: 34014

  Autor / Szkoła / Warsztat: monogramista M.B., Augsburg  

  Data powstania: 1720 

  Określenie zabytku: Puchar 

 • Puchar na święto Pesach

  Nr karty: 34013

  Autor / Szkoła / Warsztat: Stengler Johann Christoph, Augsburg  

  Data powstania: 1763/1765 

  Określenie zabytku: Puchar 

 • Puchar na święto Pesach

  Nr karty: 34012

  Autor / Szkoła / Warsztat: monogramista B.H., Augsburg  

  Data powstania: 1738 

  Określenie zabytku: Puchar 

 • Pulpit

  Nr karty: 34064

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: 1 poł. XIX w. 

  Określenie zabytku: Pulpit 

 • Puszka na wonności (balsaminka)

  Nr karty: 35855

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: XVIII/XIX w 

  Określenie zabytku: Balsaminka