Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Wskazówka do Tory

  Nr karty: 35910

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Jad 

 • Załóżka (judaicum)

  Nr karty: 13026

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Załóżka 

 • Załóżka (judaicum)

  Nr karty: 13025

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Załóżka 

 • Załóżka (judaicum)

  Nr karty: 13030

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: kon. XVIIIw. 

  Określenie zabytku: Załóżka 

 • Załóżka (judaicum)

  Nr karty: 13031

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Załóżka 

 • Załóżka z tkaniny perskiej, haftowana (judaicum)

  Nr karty: 13027

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Załóżka 

 • Zasłona na Aron Ha-kodesz

  Nr karty: 34056

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Zasłona